AVG (Privacy)

Verklaring gegevensbeschermingKLANN Favicon-gegevensbeschermingKLANN-systeemtechnologie

We zijn erg tevreden over uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een zeer hoge prioriteit voor het beheer van de KLANN Maschinen- und Anlagentechnik GmbH. In principe is het mogelijk om de website van KLANN Maschinen- und Anlagentechnik GmbH te gebruiken zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt.

Als een betrokkene echter via onze website gebruik wil maken van de speciale diensten van ons bedrijf, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis bestaat voor een dergelijke verwerking, verkrijgen wij doorgaans de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, wordt altijd uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsregels die van toepassing zijn op KLANN Maschinen - en Anlagentechnik GmbH.

Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het soort, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten waarop zij recht hebben.

KLANN Maschinen- und Anlagentechnik GmbH heeft als verwerkingsverantwoordelijke talrijke technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om een ​​zo volledig mogelijke bescherming te garanderen van de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt. Bij internetgebaseerde datatransmissies kunnen er doorgaans echter veiligheidslacunes optreden, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op alternatieve wijze, bijvoorbeeld per telefoon, aan ons door te geven.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van KLANN Maschinen- und Anlagentechnik GmbH is gebaseerd op de termen die de Europese wetgever gebruikt voor richtlijnen en verordeningen bij het uitvaardigen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor het publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen wij de gebruikte termen vooraf toelichten.

Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden Begriffe:

 • a) persoonlijke gegevens

Personenbezog tot Daten Informationen sind alle, sterven sich auf eine oder identifiziert identifizierbar natürlich tot persoon (im folgenden "betroffen tot Person") beziehen. Als identifizierb wird eine natürlich Een Persoon angeseh, sterven direkt oder indirect, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnumm, z, Standortdat, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehrere de besonderen Merkmale, sterven Ausdruck der Physisch dat physiologisch dat, Genetisch dat, psychisch dat wirtschaftlich dat kulturelle oder sozialen Identität dieser Person sind natürlich dat vanaf identifiziert waren kann.

 • b) de betrokken persoon

Betroffene Persoon ist gede identifizierte oder identifizierbare naturliche Persoon, deren personenbezogene Gedaan van dem die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden.

 • c) verwerking

Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe Automatisierte is Verfahren ausgeführt om Vorgang oder jede Solche Vorgangsreih im Zusammenhang mythe personenbezogen Dat wie das Erheb dat, das Erfass, sterven Organization, das Ordner, sterven Speicherung, sterven Anpassung oder Veränderung, das Auslese dat, das Abfrag, sterven Verwendung, durch die Offenlegung Übermittlung, Verbreitung oder eine andere der Vorm Bereitstellung, Abgleich de oder die Verknüpfung, Einschränkungen sterven, das Verwijder oder die Vernichtung.

 • d) Beperking van verwerking

Einschränkungen der Verarbeitung ist die Markierung CONFIRMED is personenbezogen is Daten mit dem Ziel, ihre Verarbeitung einzuschränk de künftig.

 • e) profilering

Profiling ist jede Art der Automatisierte de Verarbeitung personenbezogen Date, sterven Darin besteht, dass diese personenbezogen de Daten Werden, um bestimmte persönliche verwendet in Aspekte, sterven sich auf eine natürlich Een Persoon beziehen, zu bewerten, insbesondere, Aspei in bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlich Lage, Gesundheit, persönlicher Vorliebe dat Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort Ortswechsel oder zu dieser Person natürlichen analysier oder vorherzusag dat.

 • f) Pseudonimisering

Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogen Date in einer Weise, auf welche sterven personenbezogen Dat ohne Hinzuziehung zusätzlich Informationen nicht mehr einer spezifisch de betroffen De Persoon zugeordnet Werden können, sofern diese zusätzlich Informationen gesondert aufbewahrt Werden und technischen und organisatorisch dat Maßnahmen unterlieg, sterven aan gewährleis, dass sterven personenbezogen de Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Persoon zugewiesen werden.

 • (g) controller of controller

Verantwortlich oder für die Verarbeitung verantwortlich ist die natürlich oder juristisch de Persoon, in Behör, Einrichtungen oder andere Stella, sterven allein oder gemeinsam mit Anderen über die Zweck und Mittel der Verarbeitung von personenbezogen de Daten entscheidet. Sind die Zweck und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaat de vorgegeb dat, zo kann der verantwortlich om beziehungsweis te können sterven bestimmt de Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder Werden dem Recht der Mitgliedstaat de vorgeseh dat.

 • h) processor

Auftragsverarbeit ist natürlich eine oder juristisch de Persoon, in Behör, Einrichtungen oder andere Stella, sterven Daten im Auftrag des personenbezog tot de verarbeitet verantwortlich.

 • i) ontvanger

Empfänger ist eine natürlich oder juristisch de Persoon, in Behör, zegt Einrichtungen oder andere Stella personenbezog tot Daten offengelegt Werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Drita van handelt oder nicht. Vanaf Behör, sterven im Rahmen eines bestimmt de Untersuchungsauftrags Unionsrecht oder nach dem dem Recht der Mitgliedstaat de möglicherweis om tot Daten erhalten, jedoch nicht als Empfänger gelt personenbezog.

 • j) derden

Dritter ist eine natürlich oder juristisch de Persoon, in Behör, Einrichtungen oder andere Stella Ausser der betroffen de Persoon, dem verantwortlich dat, hoewel ik Auftragsverarbeit und den Personen, sterven unter der unmittelbarer de Verantwortung des verantwortlich oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, sterven personenbezogen Dat zu verarbeit dat.

 • k) Toestemming

Einwilligung ist jede von der betroffen de Persoon freiwillig für den bestimmt Fall in informiert Weise und unmissverständlich abgegeb tot Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstige de eindeutig de bestätigen dan Handlung, mit der sterven betroffen belangrijkste persoon zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie Betreff dan personenbezogen de Daten dan einverst ist.

2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

Verantwortlich im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstige in den Mitgliedstaat der Europäische Union und andere de gelt uit Datenschutzgesetz datenschutzrechtliche Bestimmung mit Charakter ist die:

KLANN Maschinen- und Anlagentechnik GmbH

Kurzer Morgen 2

D-58239 Schwerte/Duitsland

Duitsland

Telefoon: + 49 (0) 230491118-0

E-mail: info@klann-anlagentechnik.de

Website: www.Klann-anlagentechnik.de

3. Cookies

De website van KLANN Maschinen- und Anlagentechnik GmbH maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en opgeslagen.

Zahlreiche Internetseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies enthalten eine sogenannte Cookie-ID. Eine Cookie-ID is een eine eindeutige Kennung des Cookies. Sie besteht aus einer Zeichenfolg aan, durch welche Internetseite und dem Server konkrete de Internetbrows is zugeordnet Werden können, Cookie CONFIRMED wurde das in den. Dies ermöglicht es de besuch van Internetseite und Servern, die ook individuelle Browser von der anderen Internetbrowsern betroffen Perso, sterven Anderen Cookies enthalten, zu unterschei. E bestimmt is Internetbrows kann über die eindeutig Cookie-ID wiedererkannt identifiziert und Werden.

Door het gebruik van cookies kan KLANN Maschinen- und Anlagentechnik GmbH de gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Cookies können sterven Informationen und eines mittels Angebot auf unserer Internetseite im Sinne des Benutzers Optimiert Werden. Cookies ermöglich uns, wie bereits erwähnt, sterven Benutzer unserer Internetseite wiederzuerkenn dat. Wiedererkennung Zweck Dieser ist es, den sterven Verwendung Nutzern zu unserer Internetseite erleichtern. Der Benutzer einer Internetseite, zeg Cookies verwendet, muss beispielsweis nicht bei jedem Besuch der Internetseite erneut seine Zugangsdaten eingebunden dat, weil diese von der Internetseite und dem auf dem Computersystem des Benutzers abgelegt Cookie übernommen wird. Ein weiteres Beispiel ist das Cookie eines Warenkorbes im Online-Shop. Merkt sterven sich der Online-Shop Artikel, sterven ein in den Warenkorb gelegt K virtuell de lijn, über ein Cookie.

Die betroffen tot Persona kann durch die Setzung Cookies unsere Internetseite von einer jederzeit mittels entsprechenden und damit der Einstellung des genutzten internetbrowsers verhindern Setzung von Cookies dauerhaft widersprech dat. Fern können jederzeit Cookies gesetzt bereits über einen oder andere Internetbrows Softwareprogram op gelöscht Werden. Dies ist in allen gängig de Internetbrowsern möglich. Deaktiviert sterven voordat betroffen persoon Setzung sterven von dem cookies in genutzten Internetbrows is, uit nicht alle sind unter Umständen Funktionen unsere Internetseite vollumfänglich nutzbar.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van KLANN Maschinen- und Anlagentechnik GmbH verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt bezocht door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem toegang krijgt tot onze website (zogenaamde verwijzer), (4) kunnen worden geregistreerd.

de subwebsites die toegankelijk zijn via een toegangssysteem op onze website, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetdienstverlener van de toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt KLANN Maschinen- und Anlagentechnik GmbH geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de functionaliteit op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en de technologie te garanderen van onze website en (4) om wetshandhavingsautoriteiten te voorzien van de informatie die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in het geval van een cyberaanval.

Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom door KLANN Maschinen- und Anlagentechnik GmbH zowel statistisch als met het doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te vergroten om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonsgegevens te garanderen. De anonieme gegevens in de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5. Contactmogelijkheden via de website

Op grond van wettelijke voorschriften bevat de website van KLANN Maschinen- und Anlagentechnik GmbH informatie die snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de voor de verwerking verantwoordelijke,

De door de betrokkene doorgegeven persoonsgegevens worden automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, worden opgeslagen met het oog op de verwerking of om contact op te nemen met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

6. Routine verwijderen en blokkeren van persoonsgegevens

Der für die Verarbeitung verantwortlich om verarbeitet onder speichert personenbezog totdat Daten der betroffen Perso nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern sterft durch den Europäische de Richtlinien- onder Verordnungsgeb oder einen Anderen Gesetzgeb stamt Gesetz oder uit Vorschriften, welche für der sterven Verarbeitung verantwortlich aan unterliegt, vorgeseh de wurde.

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäische de Richtlinien- onder Verordnungsgeb oder einem Anderen zuständig die Gesetzgeb vorgeschrieb tot Speicherfrist EU Werden sterven personenbezogen de Daten routinemäßig onder entsprechend de Gesetzliche de Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

7. Rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

Jet betroffen tot Persoon hat das vom Europäische de Richtlinien- onder Verordnungsgeb wordt eingeräumt aan Recht, von dem für die Verarbeitung verantwortlich eine Bestätigung darüb zu Verlangen, ob sie Betreff carrière personenbezog tot Daten verarbeitet Werden. Möchte dieses eine Person klep betroffen Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich einen Mitarbeiter Hierzer de jederzeit des für die Verarbeitung verantwortlich Wanda.

 • b) Recht op informatie

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Personenbezogener Personenbezogenen Personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Ferner hat der Europäische Richtlinien- und Verordnungsgeber der deferent Persoon Auskunft über folgende Informationen zugestanden:

  • die Verarbeitungszwecke
  • die Categorie personenbezogener Daten, die verarbeitet werden
  • Categorieën zullen sterven Empfänger oder von Empfängern, gegenüber genoemd offengelegt Worden sind die Daten personenbezogen de offengelegt noch oder Werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen
  • geplant valt möglich sterven Dauer, für die sterven Daten personenbezogen de CONFIRMED Werden, oder, valt diese nicht möglich ist, sterven dieser Kriterien für die Dauer Festlegung
  • BESTEHEN oder eines Rechts auf das Löschung Berichtigung der Sie auf oder Betreff dan personenbezogen Dat Einschränkung Verarbeitung der durch den gegen diese verantwortlich Widerspruchsrechts Verarbeitung eines oder
  • das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde
  • wenn nicht bei der sterven personenbezogen Dat betroffen De Persoon erhob werden: Alla Verfügbare Informationen über die Daten der Herkunft
  • das BESTEHEN einer Automatisierte de Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 abs.xnumx und 1 DS-GVO und - zumindest in diesen Fallen - aussagekräftig Informationen über die involviert Logik sowie sterven Tragweite und die angestrebt de Auswirkung einer derartig de Verarbeitung für die betroffen belangrijkste persoon
 

Steht der Ferne betroffen Perso ein zu Auskunftsrecht darüb, ob ein Drittland personenbezog even totdat Daten oder eine internationale Organisatie übermittelt wurden ogenblik. Sofer sterft der Fall ist, steht der betroffen Perso dus im übrig das zu Recht, Auskunft über die geeignet Garantie im Zusammenhang Übermittlung mit der zu erhalten.

Möchte dieses eine Person klep betroffen Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich einen Mitarbeiter Hierzer de jederzeit des für die Verarbeitung verantwortlich Wanda.

 • c) Recht op rectificatie

Jet von der Verarbeitung personenbezogen Date totdat de betroffen persoon hat das Europäische de Richtlinien- vom Recht und Verordnungsgeb de gewährt, sterven sie unverzüglich om Berichtigung zu betreffend wordt unrichtig wordt personenbezogen Date Verlangen. Fern steht das Recht zu der betroffen Perso, Berücksichtigung unter der Zweck der Verarbeitung, sterven Vervollständigung unvollständig wordt personenbezogen is Daten - mittels auch einer Erklärung dan ergänzen - zu Verlangen.

Möchte dieses eine Person klep betroffen Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich einen Mitarbeiter Hierzer de jederzeit des für die Verarbeitung verantwortlich Wanda.

 • d) Recht op annulering (recht om te worden vergeten)

Jet von der Verarbeitung personenbezogen Data betroffen tot Persoon hat das vom Europäische de Richtlinien- onder Verordnungsgeb wordt gewährt aan Recht, von dem verantwortlich zu Verlangen, dass sterven sie Betreff dan personenbezogen de Daten unverzüglich gelöscht Werden, sofern einer der folgenden Grinda zutrifft und soweit sterven Verarbeitung nicht erforderlich ist:

  • Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind.
  • Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe een DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
  • Die betroffen persoon legt tot gemäß Art. 21 Abs. GVO Widerspruch gegen sterven Verarbeitung 1 DS-eun, liege und es keine vorrangig de berechtigt in Gran für die Verarbeitung vor, oder die tot betroffen persoon legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen sterven Verarbeitung e.
  • Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
  • Die Löschung ist der Daten zur Erfüllung personenbezogen de rechtlich de Verpflichtung einer oder nach dem dem Recht der Mitgliedstaat Unionsrecht de erforderlich, der dem verantwortlich te unterliegt.
  • Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben.
 

Als een van de hierboven genoemde redenen van toepassing is en een betrokkene de bij KLANN Maschinen- und Anlagentechnik GmbH opgeslagen persoonsgegevens wil laten verwijderen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke. De medewerker van KLANN Maschinen- und Anlagentechnik GmbH zorgt ervoor dat het verwijderingsverzoek onmiddellijk wordt ingewilligd.

Als de persoonlijke gegevens openbaar zijn gemaakt door KLANN Maschinen- und Anlagentechnik GmbH en ons bedrijf als verantwoordelijke verplicht is om de persoonlijke gegevens te verwijderen in overeenstemming met artikel 17, lid 1 van de AVG, zal KLANN Maschinen- und Anlagentechnik GmbH dat doen waarbij rekening wordt gehouden met de beschikbare gegevens Maatregelen die passen bij de technologie en de implementatiekosten, inclusief technische maatregelen, om ervoor te zorgen dat andere personen die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking,

die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken, om te informeren dat de betrokkene heeft verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens van deze andere verwerkingsverantwoordelijken, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. De medewerker van KLANN Maschinen- und Anlagentechnik GmbH zal in individuele gevallen de nodige maatregelen nemen.

 • e) Recht op beperking van verwerking

Jet von der Verarbeitung personenbezogen Data betroffen tot Persoon hat das vom Europäische de Richtlinien- onder Verordnungsgeb wordt gewährt aan Recht, von dem verantwortlich sterven Einschränkungen der Verarbeitung zu Verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzung de gegeb ist:

  • Die Richtigkeit der personenbezogen Dat wird von der betroffen de Persoon van bestrit, und zwar für eine Daur, sterven es dem verantwortlich de ermöglicht, sterven Richtigkeit der personenbezogen Dat zu überprüfen.
  • Unrechtmäßig Die Verarbeitung ist, Die betroffen personenbezogen de belangrijkste persoon lehnt sterven Daten der Löschung verlangte stattdess ab und die Nutzung der Einschränkungen de Daten der personenbezogen.
  • Der verantwortlich om benötigt sterven Daten für die personenbezogen dat Zweck der Verarbeitung länger nicht, sterven sie jedoch betroffen tot zur Person benötigt Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüch dat.
  • Die betroffene Persoon hoed Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründ des Verantwortlichen gegenüber den der betroffenen Persoon überwiegen.
 

Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de bij KLANN Maschinen- und Anlagentechnik GmbH opgeslagen persoonsgegevens wil aanvragen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke. De medewerker van KLANN Maschinen- und Anlagentechnik GmbH zorgt ervoor dat de verwerking wordt beperkt.

 • f) Gegevensoverdracht

Iedere persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om de hem of haar betreffende persoonsgegevens, die de betrokkene aan een verantwoordelijke heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat.

U heeft ook het recht om deze gegevens zonder hinder van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven, op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a van de AVG of artikel 9, lid 2 letter a AVG of op basis van een contract overeenkomstig artikel 6 lid 1 letter b AVG en de verwerking vindt plaats met behulp van geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die van algemeen belang is of wordt uitgevoerd in het kader van uitoefening van het openbaar gezag, dat is overgedragen aan de verantwoordelijke persoon.

Ferner hat die bei der Ausübung betroffen tot Persona ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirk dat, dass sterven personenbezogen Dat direkt von einem verantwortlich het moment einen Anderen verantwortlich de übermittelt Werden, soweit diese technischer machbar ist und sofern hiervo nicht sterven Rechte und Freiheit die anderer Personen beeinträchtigt Werden.

Om het recht op gegevensportabiliteit te doen gelden, kan de betrokkene op elk moment contact opnemen met een medewerker van KLANN Maschinen- und Anlagentechnik GmbH.

 • g) Recht op bezwaar

Jet von der Verarbeitung personenbezogen Data betroffen tot Persoon hat das vom Europäische de Richtlinien- onder Verordnungsgeb wordt gewährt aan Recht, aus Grande uit, sterven sich aus ihrer besonderen Situatie ergeben, jederzeit gegen sterven Verarbeitung hebben betreffend wordt personenbezogen Date, sterven Aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f DS-GVO erfolgt de Widerspruch einzuleg. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung Profiling de gestütztes.

KLANN Maschinen- und Anlagentechnik GmbH zal de persoonsgegevens in geval van bezwaar niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om dit te doen gelden , het uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Als KLANN Maschinen- und Anlagentechnik GmbH persoonsgegevens verwerkt om directe reclame te maken, heeft de betrokkene het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking door KLANN Maschinen- und Anlagentechnik GmbH voor directe reclamedoeleinden, zal KLANN Maschinen- und Anlagentechnik GmbH de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die voortvloeien uit zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem of haar betreffen, die door KLANN Maschinen- und Anlagentechnik GmbH wordt uitgevoerd voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89 lid 1 AVG om bezwaar aan te tekenen, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een ​​taak van algemeen belang te vervullen.

Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met een medewerker van KLANN Maschinen- und Anlagentechnik GmbH of rechtstreeks met een andere medewerker. Bovendien is de betrokkene, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, vrij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, om zijn of haar recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

 • h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering

Iedere persoon die wordt getroffen door de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking – inclusief profilering – gebaseerd besluit waaraan voor hem of haar rechtsgevolgen zijn verbonden of die hem op vergelijkbare wijze aanzienlijk treffen.

op voorwaarde dat het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, of (2) is toegestaan ​​door het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is en dat de wetgeving maatregelen toepast om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen of (3) wordt uitgevoerd met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Als de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal KLANN Maschinen- und Anlagentechnik GmbH passende maatregelen om de rechten te beschermen en om de vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder in ieder geval het recht op menselijke tussenkomst van de verantwoordelijke persoon, om zijn eigen standpunt te uiten en om de beslissing aan te vechten.

Möchte sterven auf mit Bezug Rech Persoon betroffen totdat de geltend Automatisierte Entscheidung machen kann sie sich einen Mitarbeiter des Hierzer het moment jederzeit für die Verarbeitung verantwortlich de wenden.

 • i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Jet von der Verarbeitung personenbezogen Date totdat de betroffen persoon hat das Europäische de Richtlinien- vom Recht und Verordnungsgeb de gewährt, eine Einwilligung jederzeit zu Daten zur Verarbeitung personenbezogen is Widerruf dat.

Möchte sterven betroffen exp belangrijkste persoon Recht auf einer Einwilligung Widerruf geltend machen kann sie sich einen Mitarbeiter Hierzer de jederzeit des für die Verarbeitung verantwortlich Wanda.

8. Gegevensbescherming in sollicitaties en in het sollicitatieproces

De voor de verwerking verantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op de afhandeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch plaatsvinden. Dit is met name het geval als een sollicitant relevante sollicitatiedocumenten elektronisch naar de verantwoordelijke voor de verwerking stuurt, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website. Als de voor de verwerking verantwoordelijke een arbeidsovereenkomst met een sollicitant sluit, worden de verzonden gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsrelatie in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Als de voor de verwerking verantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant sluit, worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na de bekendmaking van het afwijzingsbesluit automatisch verwijderd, op voorwaarde dat de verwijdering niet in strijd is met andere legitieme belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke. Andere legitieme belangen in deze zin omvatten bijvoorbeeld een bewijslast in procedures op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AGG).

9. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

Der für die Verarbeitung Verantwortliche auf dieser Internetseite die Komponente Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion) integriert. Google Analytics is een Web-Analyse-Dienst. Web-analyse van ist die Erbeung, Sammlung und Auswertung von Daten über das Verhalten von Besuchern von Internetseiten. E Web-Analyse-Dienst erfasst unter anderem Daten darüb is, von welcher Internetseite eine betroffen tot Persona auf eine Internetseite gekommen ist (Sogenannter Referrer), auf welche Unterseit der Internetseite zugegriff oder wie oft und für welche Verweildau eine Unterseit aan betrachtet wurde. Eine Web-Analyse wird überwiegend zur Optimierung einer Internetseite und zur Kosten-Nutzen-Analyse von Internetwerbung eingesetzt.

De werkmaatschappij van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

De verantwoordelijke voor de verwerking gebruikt de toevoeging "_gat._anonymizeIp" voor webanalyse via Google Analytics. Met deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd als de toegang tot onze website afkomstig is van een lidstaat van de Europese Unie of van een andere verdragsluitende staat tot de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Der Zweck der Google-Analytics-Component ist die Analyse der auf unserer Internetseite te Besucherströ. Google Nutzt sterven Gewonnen de Daten und Informationen unter anderem dazu, sterven Nutzung unserer Internetseite auszuwert dat, um für uns Online-rapporten, welche sterven Aktivitäten auf unseren Internetseite de aufzeig dat zusammenzustell, und um weitere mit der Nutzung unserer Internetseite in Verbindung stehen carrière Dienstleistungen zu Erbring dat.

Google Analytics setzt Cookie auf dem ein System der betroffen informationstechnologisch van de Persoon. Was sind Cookies, wurde bereits oben erläutert. Mitte des Setzung Google wird eine Analyse der Benutzung Cookies unserer Internetseite ermöglicht. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseit de dieser Internetseite, sterven durch den für die Verarbeitung verantwortlich de Betrieb wird und auf welche eine Google-Analytics-Komponente integriert wurde, wird der Internetbrows auf dem informationstechnologisch het systeem der betroffen de Persoon Automatisch durch die jeweiligen Google-Analytics-Komponente veranlasst , Daten zum Zweck der Online-Analyse Google zu übermitteln ogenblik. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhalten Google Kenntnis über personenbezog tot Daten, wie der IP-Adresse der betroffen de Persoon, zeggen dat Google unter anderem dazu dien, sterven Herkunft der Besucher und klicks nachzuvollzieh und in der takers Provisionsabrechnung zu ermöglich dat.

Cookies Werden Informationen des mittels tot personenbezog, beispielsweis Zugriffszeit sterven der Ort von welchem ​​e Zugriff ausging Häufigkeit und die Besuche unserer Internetseite der durch die tot betroffen persoon, CONFIRMED. Bei jedem Besuch unserer Internetseite Werden diese personenbezogen de Daten, einschließlich der IP-Adresse des von der betroffen De Persoon genutzten Internetanschlusses, toen Google in den Vereinigten Staaten von Amerika übertrag dat. Diese Werden durch Google personenbezogen Dat Vereinigten in den Staaten von Amerika CONFIRMED. Google gibt das technical Verfahren über diese erhoben de personenbezogen Dat unter ogenblik Umständen Dritte weiter.

Die betroffen tot Persona kann durch die Setzung unsere Internetseite von Cookies, wie bereits oben dargestellt, jederzeit mittels entsprechenden einer Einstellung des genutzten internetbrowsers und damit der verhindern Setzung von Cookies dauerhaft widersprech dat. Eine Einstellung des Solche genutzten internetbrowsers verhindern würde auch, dass ein Cookie Google informationstechnologisch de System der auf dem betroffen De Persoon setzt. Zude Ik kann ein von Google Analytics Cookie jederzeit gesetzt bereits über den Internetbrows oder andere Softwareprogram op gelöscht Werden.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen en te voorkomen dat de door Google Analytics gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google worden verzameld. Hiervoor moet de betrokkene een browser-add-on onder de link gebruiken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Download en installeer. Deze browser-add-on vertelt Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens of informatie over websitebezoeken naar Google Analytics mogen worden verzonden.

Het installeren van de browser add-on wordt door Google als een tegenstrijdigheid beschouwd. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene op een later tijdstip wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de browser-add-on door de betrokkene of een andere persoon binnen zijn controlegebied wordt verwijderd of gedeactiveerd, is het mogelijk om de browser-add-on opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.

Meer informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google vindt u op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en onder http://www.google.com/analytics/terms/de.html kan worden opgehaald. Google Analytics is beschikbaar via deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ nader toegelicht.

10. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google AdWords

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website Google AdWords geïntegreerd. Google AdWords is een internetadvertentieservice waarmee adverteerders advertenties kunnen plaatsen in de zoekresultaten van Google en in het advertentienetwerk van Google. Google AdWords stelt een adverteerder in staat om vooraf bepaalde trefwoorden te definiëren waarmee een advertentie pas in de zoekmachineresultaten van Google wordt weergegeven als de gebruiker met de zoekmachine een trefwoordrelevant zoekresultaat oproept. In het advertentienetwerk van Google worden de advertenties met behulp van een automatisch algoritme en rekening houdend met de vooraf gedefinieerde trefwoorden op onderwerpgerelateerde websites verspreid.

De exploitant van de diensten van Google AdWords is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het doel van Google AdWords is om reclame te maken voor onze website door het tonen van relevante advertenties op de websites van externe bedrijven en in de zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine en door het tonen van advertenties van derden op onze website.

Als een betrokkene onze website bereikt via een Google-advertentie, wordt een zogenaamde conversiecookie door Google op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene opgeslagen. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Als de cookie nog niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om te bepalen of bepaalde subpagina's, bijvoorbeeld het winkelwagentje van een online winkelsysteem, op onze website zijn bezocht. De conversiecookie stelt zowel wij als Google in staat om te begrijpen of een betrokken persoon die via een AdWords-advertentie op onze website is gekomen, verkopen heeft gegenereerd, d.w.z. een aankoop heeft voltooid of geannuleerd.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website op te stellen. Deze bezoekstatistieken worden op hun beurt door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties naar ons is doorverwezen, d.w.z. om het succes of falen van de betreffende AdWords-advertentie te bepalen en om onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google die de betrokken persoon zou kunnen identificeren.

De conversiecookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de websites die door de betrokkene worden bezocht. Bij elk bezoek aan onze website worden persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven al weergegeven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser voorkomen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google AdWords geplaatst cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde reclame door Google. Om dit te doen, moet de betrokkene op de link klikken in elk van de internetbrowsers die hij gebruikt www.google.de/settings/ads en maak daar de gewenste instellingen.

Meer informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google vindt u op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ worden ingezien.

11. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van YouTube

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetsectie Komponenten von YouTube integriert. YouTube ist ein Internet-Videoportal, dass das Video-Publisher Videoclips vrij om Einstellungen von und Anderen sterven ebenfalls Nutzern kostenfreier om Betrachtung, Kommentierung dieser Bewertung und ermöglicht. YouTube gestattet sterven Publikation aller Arten von Videos, weshalb Fernsehsendung Film- und Sowohl de complete, aber auch Musikvideos, Trailer Nutzern von selbst oder über das Internetportal abrufb angefertigt Video sind.

YouTube wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt geopend, die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch vervangen door de respectieve YouTube-component, vraagt ​​u om een ​​weergave van de overeenkomstige YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie op YouTube is te vinden op: https://www.youtube.com/yt/about/de/ kan worden opgehaald. Als onderdeel van dit technische proces krijgen YouTube en Google kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Sofer sterven betroffen tot Persoon gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist erkennt YouTube mit dem Aufruf einer Unterseit, sterven ein YouTube-video enthält, welche konkrete Unterseit in unserer Internetseite sterven betroffen tot Persoon besucht. Diese Informationen werden durch YouTube en Google gesammelt und dem jeweiligen YouTube-account der betroffenen Persoon zugeordnet.

YouTube onder Google erhalten über die youtube-Component immer dann eine Informatie darüb is, dass sterven betroffen tot Persoon unsere Internetseite besucht lijn, Wenn die betroffen tot Persona zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist; diese findet statt unabhängig davon, ob sterven totdat betroffen Person oder nicht ein YouTube-video anklickt. Ist eine derartig om Übermittlung diese Informationen ogenblik YouTube onder Google von der betroffen Perso nicht Gewollt, kann diese sterven Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem YouTube-account ausloggt.

De door YouTube gepubliceerde bepalingen inzake gegevensbescherming, die te vinden zijn onder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ beschikbaar zijn, informatie verstrekken over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

12. Rechtsgrondslag voor verwerking

Artikel 6 I, punt a AVG dient voor ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingsactiviteiten waarbij wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verlenen van enige andere dienst of In overweging is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid b AVG.

Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, bijvoorbeeld om te voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid c AVG.

In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond zou raken en zijn naam, leeftijd, zorgverzekeringsgegevens of andere essentiële informatie dan aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij zouden moeten worden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6, lid 6, onder d AVG. Uiteindelijk zouden de verwerkingsactiviteiten gebaseerd kunnen zijn op artikel XNUMX, lid f AVG.

Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, zijn op deze rechtsgrond gebaseerd als de verwerking noodzakelijk is om een ​​legitiem belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene heeft geen voorrang. Dergelijke verwerkingen mogen wij met name uitvoeren omdat deze specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. In dit verband was hij van mening dat er sprake zou kunnen zijn van een gerechtvaardigd belang als de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke voor de verwerking (overweging 47 zin 2 AVG).

13. Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die worden nagestreefd door de verantwoordelijke of een derde partij

Basiert die Verarbeitung personenbezogener Literature auf Artikel 6 I lit. DS-GVO ist unser Interesse für die berechtigtes Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zuguns uit alle unsere Mitarbeiter des Wohlergehens und unserer is Anteilseign.

14. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard

Kriterium das für die Dauer von der Speicherung personenbezogen Dat ist die jeweiligen Gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist Werden sterven Daten routinemäßig entsprechenden gelöscht, sofern oder sie nicht mehr zur Vertragserfüllung Vertragsanbahnung erforderlich sind.

15. Wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; Noodzaak voor het sluiten van het contract; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-voorziening

Wij willen graag verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijv. informatie over de contractpartner). Voor het sluiten van een overeenkomst kan het soms nodig zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf een contract met hem of haar sluit.

Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, dient de betrokkene contact op te nemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene van geval tot geval informeren of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en welke gevolgen die het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou hebben.

16. Bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling.

17. Conclusie

Voor ons is de AVG opnieuw een duidelijke indicatie van de toenemende bureaucratisering van het zakelijke en privéleven in de EU. De EU-bureaucratie lijkt een steeds groter wordend apparaat te zijn dat, uit eigen belang, regels en wetten uitvaardigt die door onze politici worden opgedrongen in het belang van hun juridische cliënten. Zelfs de Brexit heeft deze mensen niet wakker geschud, dus een duidelijk ja tegen Europa en een duidelijk nee tegen de bureaucratie.

Actualiteit van deze gegevensbeschermingsverklaring

Deze gegevensbeschermingsverklaring is momenteel geldig en gedateerd op 01 mei 2018.

We gebruiken de toestemmingstool "Real Cookie Banner" om de gebruikte cookies en gelijkaardige technologieën (trackingpixels, webbakens, enz.) te beheren en hiervoor toestemming te geven. Details over de werking van "Real Cookie Banner" vindt u op https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/ .

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in dit verband is artikel 6, lid 1, onder c) AVG en artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Ons legitieme belang is het beheer van de gebruikte cookies en soortgelijke technologieën en de relevante toestemmingen.

Het verstrekken van persoonsgegevens is noch contractueel vereist, noch noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Als u de persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij uw toestemmingen niet beheren.